S
  
Kontakt
 
Bestyrelsen for.: Sønderborg og Omegns Snapselaug (SOS)
 
Oldermand.: Svend Pedersen, Nøddehegnet 1, 6400 Sønderborg
Tlf. 5152 4918 E-mail: ljsp@stofanet.dk
 
Viceoldermand.:Erik Nissen, Kalvetoft 7 Ullerup, 6400 Sønderborg
Tlf. 6147 1861 E-mail: en@bbsyd.dk
 
Kassemester.: Finn Berg Knudsen, Skovbrinken 6, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 4030 8743 mobil.: 2372 8743 E-mail.: fog@knudsen.mail.dk
 
Bestyrelsemedlem: Axel Larsen, Omøvej 2, 6430 Nordborg
Tlf.: 2181 8436, E-mail.:axellarsen39@gmail.com
 
Bestyrelsemedlem: Liselotte Larsen, Flintevænget 68 6430 Nordborg 
mobil: 4167 9127, E-mail: ll-larsen@hotmail.com
  
Regnskabskontrollant.: Jesper Plehn Nøddehegnet 8, 6400 Sønderborg.
mobil.: 2426 2827 E-mail.: Regnskabsservice@plehn1.dk
  
Bestyrelsessuppleant/ skriverkarl: Carl Erik Rasmussen, Elmbjergvej 8, 6430 Nordborg
Tlf. 74490540 mob. 53536983 Email: calle-ras@bbsyd.dk
 
Bestyrelsessuppleant.:Hans Jørgen Rasmussen, Røllikevej 7, 6430 Nordborg
Tlf. 2324 2802, 4142 7669 E-mail: a.luice-hjr@mail.dk
 
Links
 
 
 
Snapseatlas - et atlas over krydderurter i Danmark www/snapseatlas.dk/ 
 
Tornby Bjesklaug - Hirtshals. www.tornbygk.dk
 
Snapseruten en verden af krydderurter. www.snapseruten.dk
 
Borgerforeningen i Sønderborg. www.borgerforeningensonderborg.dk
 
Detlefs Grillstegning i Guderup. v/ Gitte og Claus. www.vildsvin.dk
 
Den Gamle Gartners Have. v/ Inge og Laif. www.dengamlegartnershave.dk
 
Aqua Vitae Sydfyn. v/ Karsten Kjer Michaelsen. www.aquavitaesydfyn.dk
 
Bryggeriet Refsvindinge. www.bryggerietrefsvindinge.dk
 
Skærsøgaard Vin i Dons ved Kolding. v/ Sven Moesgaard. www.dansk-vin.dk
 
Dollerup Destilleri i Tyskland. v/ Manfred Weyrauch. www.alles-apfel.com
 
SOS Snapselaug | Sønderborg - Danmark | Tlf.: 5152 4918